Art by Philipp Igumnov

ne sjećam se
osjećaja
trijeznosti
čistoće mi
………………sli
mir
……nih ruku
ne sje
………ćam se
svojih no
……………ć
……………..i
nekih jutra
gdjekad
ljudi
ne sje
……….ćam se
snova
že
….đ
……i
a sjećam se
…………………svega.

Nora Jesenski