[bez naslova]

Još malo.
Samo
malo.
Još uvijek –
samo
uvijek kažeš
da je malo premalo
što uvijek želim malo.
Pa poželim više,
a ipak
u tome više ne nalazim ono
malo što sam
željela uvijek.
Još sutra samo,
sutra malo po malo postane
još uvijek,
a nikada
Sada.

Norma Belle


Photo by rawpixel on Unsplash