mi

Neprofitna udruga Art Lab je umjetnički eksperiment čiji je cilj oslobađanje kreativnosti i stvaranje prostora za nove forme umjetničkog stvaralaštva kao i osnaživanje spone između publike i umjetnika, stvaranje prostora za nove forme umjetničke prakse, poticanje stvaralaštva i oslobađanje kreativnosti.
Bavimo se organiziranjem javnih performansa, pjesničkih čitanja, umjetničkih izložbi i glazbenih koncerata na koje su dobrodošli svi: amateri, simpatizeri, slikari, glumci, pisci, pjesnici, performeri, luđaci, i svi koji nisu ništa od toga.

Fotografija: Matej Čelar