Ljubav za Ričinu – umjetnost može spriječiti ekocid!

Ljubav za Ričinu – umjetnost može spriječiti ekocid!

Život oponaša umjetnost, umjetnost oponaša život, a jedno ne postoji bez drugoga. To znaju i osnivači platforme Ljubav za Ričinu, inicijative koja poziva na umjetničke, edukativne i slične akcije na Rječini s ciljem stvaranja kritične mase za zaštitu i revalorizaciju Rječine kao dragocjene i nezamjenjive prirodne baštine.

Platforma Ljubav za Ričinu nastala je kao odgovor nadležnim institucijama koje vrše ekocid nad prirodom. Naime, Hrvatske vode već dva desetljeća sustavno uništavaju cijeli tok rijeke Rječine, ili u lokalnom govoru Ričine, rijeke koja je dala ime istoimenom gradu. Ta je rijeka dio ekološke mreže Natura 2000 zbog jedinstvenog miješanja mediteranske i kontinentalne klime na malom prostoru, a ujedno je i dom zaštićene vrste raka Austropotamobius pallipes te brojnih drugih biljnih i životinjskih vrsta.

Ljubav za Ričinu i građanska inicijativa Spasimo Ričinu nastoje obustaviti plan izgradnje nove hidroakumulacije HE Kukuljani samo 2,5 km od izvora koji bi rijeku nepovratno uništio jer je tok već odavno prepolovljen postojećom branom Valići zbog čega je korito većinu godine prazno.

U sklopu platforme Ljubav za Ričinu nastao je umjetničko-edukativni video performans Nives Soldičić te glazbeni nastupi bendova Siids, Krešo i kisele kiše, ali i kantautora Ivana Škrabe.

Ljubav za Ričinu poziva sve kreativce i umjetnike iz svih umjetničkih grana da se svojim stvaralaštvom pridruže i pomognu osvijestiti javnost, ali i nadležne institucije, o neophodnosti očuvanja Ričine.

 

%d blogeri kao ovaj: